Bulgaarse Renaissance

In 1762 werd een eerste nationalistische tekst van de hand van de Bulgaarse monnik St. Pai­sius van Hilendar publiek. Het was het startpunt van de Bulgaarse Renaissance, een periode van radicale verandering op het sociaal-economische, politieke en culturele vlak. Het Bulgaarse nationalisme ontwikkelde zich sterk, wat resulteerde in een nationale opstand tegen de Ottomanen in 1876, welke met harde hand werd neergeslagen.