Oproep: Lid Kascommissie

Eastpackers zoekt twee leden om samen een kascommissie te vormen. Heb je financiële belangstelling en vind je het leuk om een vrijwillige bijdrage te leveren aan onze groeiende stichting? Als lid van de kascommissie krijg je een kijkje achter de schermen van de stichting én kun je meedenken over het te voeren (financiële) beleid. Lijkt dat je wat? Reageer dan op deze oproep voor kascommissieleden. 

De kascommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de boekhouding van de stichting controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door het bestuur. Verder moet de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Eastpackers stelt een kascommissie in die bestaat uit twee leden. Het bestuur van Eastpackers | Stichting UcDean is verplicht om de commissie inzage te geven in alle benodigde stukken om het financiële beleid te beoordelen. De leden van de kascommissie presenteren hun bevindingen mondeling of schriftelijk aan het bestuur voordat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Als lid van de kascommissie ben je ongeveer 4 – 8 uur per jaar kwijt met het controleren van de jaarrekening en het opschrijven van je bevindingen. Je krijgt toegang tot alle voor je werkzaamheden relevante (financiële) informatie, en kunt hier ook zelf om vragen. Als lid van de kascommissie heb je de volgende taken:

 • Je bekijkt en controleert de balans,
 • Je controleert steekproefsgewijs de inkomsten en uitgaven,
 • Je controleert of de relevante belastingen en salarissen zijn betaald,
 • Je doet aanbevelingen voor het financiële beleid aan het bestuur.

Wat we van je verwachten

 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Eastpackers | Stichting UcDean,
 • Je durft je mening te geven en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de stichting,
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt financiële kennis en/of affiniteit.
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep.

Wat we je te bieden hebben

 • Toegang tot een groot netwerk van enthousiaste young professionals
 • Een kans om bij te dragen aan het helpen realiseren van de doelstellingen van Eastpackers | Stichting UcDean
 • Deelname aan Eastpackers activiteiten in Nederland
 • Vergoeding van je reiskosten en andere onkosten

Reageren?

Reageren op deze vacature kan tot 1 februari 2024 door een e-mail te sturen naar info@eastpackers.nl. Vermeld in je e-mail waarom je reageert en welke kennis of ervaring je meebrengt. Je kunt ook een CV meesturen. We streven ernaar voor 1 maart 2024 een kascommissie in te stellen.

Over Eastpackers | Stichting UcDean

Eastpackers werkt aan het verbeteren van de kennis en het begrip van Nederlandse jongeren en young professionals over voormalig communistische landen in Midden- en Oost-Europa, voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie. Wij richten ons met (studie)reizen, vrijwilligerswerk, uitwisselingen en andere activiteiten op een breed publiek van circa 16 tot 39 jaar. In 2023 organiseerde Eastpackers 32 reizen voor in totaal 905 deelnemers. De omzet uit reizen bedraagt circa € 400.000 per jaar. Eastpackers | Stichting UcDean wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Daarnaast werken bij Eastpackers | Stichting UcDean momenteel vijf parttime medewerkers (2,5 fte).