Tsjecho-Slowaakse republiek

Na de Eerste Wereldoorlog viel Oostenrijk-Hongarije uiteen en werd al gauw de onafhankelijke Tsjechoslowaakse Republiek uitgeroepen. Een sterke intellectuele stroming pleitte voor het samengaan met de Slowaken, deels uit historisch bewustzijn en deels uit geopolitieke overwegingen: samen zouden Tsjechië en Slowakije een sterker machtsblok in het hart van Europa vormen. De socioloog en filosoof Tomas Masaryk (1850 – 1939) werd president. Na tien eeuwen waren de Tsjechen en de Slowaken weer herenigd.