Taalbeleid en staatsburgerschap

Sinds de onafhankelijkheid wordt het land bekritiseerd om haar taalbeleid en wetgeving rondom burgerschap. De immigranten die tijdens de Sovjetperiode in Letland kwamen (een kwart van de totale bevolking), moeten aan strenge vereisten voldoen om het Letse burgerschap te verkrijgen. Ook werd Lets als enige officiële taal benoemd, terwijl het Russisch voor een aanzienlijk deel van de bevolking de moedertaal is.