Lenin overlijdt en Stalin consolideert zijn macht

Aan het einde van de Russische Burgeroorlog wordt Ioseb Dzjoegasjvili, beter bekend als Jozef Stalin, verkozen tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Hij zal de Sovjet-Unie (die officieel wordt uitgeroepen in 1922) drie decennia lang leiden, tot zijn dood in 1953. Na Lenins dood in 1924 verandert Stalin de positie van secretaris-generaal langzaam in die van een dictator, ruimt hij zijn tegenstanders uit de weg, draait hij vrijer economisch beleid ingevoerd door Lenin terug en begint hij met de hardvochtige collectivisatie van de landbouw en de algehele industrialisatie van de Sovjet-Unie.