Socialistische Republiek Roemenië

In 1965 overleed partijleider Gheorghiu-Dej en werd hij opgevolgd door Nicolae Ceausescu. Er werd een nieuwe grondwet aangenomen waarin Roemenië werd uitgeroepen tot een socialistische republiek, om op deze manier zelfstandiger van de Sovjet-Unie te opereren. Ceausescu’s populariteit groeide bij de westerse mogendheden.