Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Tito en zijn partizanen wonnen de oorlog en vanaf 1945 tot 1992 was Bosnië-Herzegovina één van de zes republieken in Joegoslavië.. Tito werd na de oorlog de politieke leider en wist in vrij korte tijd een socialistische maatschappij in te richten. De nadruk werd gelegd op eenheid en broederschap tussen de verschillende religieuze en etnische groepen waaruit Joegoslavië bestond. Bosnië en Herzegovina profiteerden van de snel toenemende welvaart. Tito overleed pas in 1980.