Slag om het Merelveld

De naam Kosovo komt van het Servische woord voor merel: kos. Op kosovo polje, het Merelveld, werd volgens de overlevering een epische slag gestreden die bezongen wordt in de Servische mythen en legenden. Volgens die verhalen leed op 28 juni 1389 het Servische leger onder leiding van vorst Lazar, waar Lazar en zijn leger heldhaftig ten onder gingen tegen de Ottomaanse overmacht. Het is haast onmogelijk een objectieve geschiedenis van deze middeleeuwse slag te geven, omdat de gebeurtenissen tijdens de Slag om het Merelveld hevig worden betwist tussen historici. Enkele jaren na de slag wisten de Serviërs grote delen van het verloren gebied, waaronder het huidige Kosovo, (tijdelijk) te heroveren.