Seleucidische Rijk

Alexander de Grote leidt de Grieken naar de overwinning op de Perzen. Enkele jaren wordt het Seleucidische Rijk gevormd door een van Alexanders generaals. Het zal een groot deel van de regio regeren totdat het wordt omvergeworpen door het Romeinse Rijk.