Oorlog met Japan en revolutie

Rusland werd in 1905 het eerste Europese land dat een oorlog verloor van een niet-Europees land: het moderniserende Japan. Verlies in de oorlog en een groeiend besef dat de Russische staat moet worden hervormd leiden tot de revolutie van 1905. Tsaar Nicolaas II wordt gedwongen een volksvertegenwoordiging in het leven te roepen, de Staatsdoema, maar de hervormingen komen te laat…