Richting EU?

De weg richting de EU verloopt voor Servië buitengewoon moeizaam. Het conflict met Kosovo is een etterende wond, die ervoor zorgt dat het land al meer dan een decennium in de wachtkamer zit. Inhoudelijke onderhandelingen over toetreding tot de EU begonnen in 2014, maar verlopen traag. Gevoelige kwestie in Servië blijft de erkenning van Kosovo’s onafhankelijkheid. Normalisering van de betrekkingen met Kosovo is nodig om in 2025 toe te kunnen treden.