Ottomaanse bezetting van Kosovo

Skanderbeg en zijn anti-Ottomaanse alliantie konden echter niet voorkomen dat tussen 1455 en 1459 Kosovo werd veroverd door de Ottomanen. Het grootste deel van Kosovo werd onderdeel van de Sanjak van Prizren, één van de vele provincies in het Ottomaanse Rijk. In de eeuwen die hierop volgden, werd de Albanese bevolking in Kosovo bekeerd tot de Islam. De Sanjak van Prizren bestond tot 1877, toen de provincie werd samengevoegd met enkele omliggende sanjaks tot de Provincie Kosovo. Maar door groeiende onvrede onder de lokale Albanese bevolking, behoorden opstanden en burgerlijke ongehoorzaamheid tot de orde van de dag. Dit alles veranderde met de Balkanoorlogen van 1912-1913.