Socialistisch Joegoslavië

Na de tweede wereldoorlog wordt Kroatië deel van het tweede Joegoslavië onder leiding van Josip Broz Tito. Zijn communistische partizanen verslaan de fascisten in de Tweede Wereldoorlog en creëren een socialistische federatie. Belgrado wordt (opnieuw) de hoofdstad. Het (gematigd) socialistische Joegoslavië ontworstelde zich onder leiding van Tito aan de invloed van de Sovjet-Unie en nam een unieke geopolitieke positie in tussen oost en west.