Lijflandse orde en Hanzesteden

In 1237 ging de Orde van de Zwaardbroeders op in de Lijflandse Orde. De Duitse culturele invloed zou blijven tot het einde van de 19e eeuw. Veel economische invloed had de Hanze, waarbij verschillende steden zoals Riga (in 1282) zich aansloten. Tijdens de dertiende eeuw kende Riga, door de gunstige ligging tussen oost en west, een enorme bloeiperiode. Maar de stad vormde in die periode ook geregeld het strijdtoneel voor conflicten tussen bisschoppen, Livoniërs (de oorspronkelijke boeren bewoners van het gebied) en landeigenaren.