Het aanbreken van de Koude Oorlog

In de jaren ’40 vormt de Koude Oorlog zich. In 1945 verdelen de Sovjets en het Westen het naoorlogse Europa in twee invloedssferen, in 1946 breekt een diplomatieke crisis uit over Stalins troepen in Iran en in 1947 verklaart de Amerikaanse President Truman dat het communisme met alle macht moet worden ingedamd. De Sovjet-Unie ontwikkelt nucleaire wapens en installeert marionettenregeringen in bijna heel Oost-Europa. In 1949 wordt de NAVO opgericht, in 1955 volgt het Warschaupact.