Kosovo-oorlog

Tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren 90, roept het zelfverklaarde parlement van Kosovo in 1991 eenzijdig de onafhankelijkheid uit. In de jaren die daarop volgen breken regelmatig schermutselingen uit tussen de overblijfselen van het Joegoslavische leger en het Kosovaars Bevrijdingsleger (KLA). In 1996 mond het conflict uit in een oorlog met duizenden doden als gevolg. De gevechten stoppen pas als de NAVO intervenieert in 1999. Hierop trok het Joegoslavische leger zich terug uit Kosovo, waarna een door de NAVO geleide internationale vredesmacht (KFOR) de regio binnentrok. Het bestuur van Kosovo kwam onder toezicht van de Verenigde Naties.