Koninkrijk Illyrië

Het Koninkrijk Illyrië was een kroonland van het Oostenrijkse Keizerrijk van 1816 tot 1849. Het was de opvolgerstaat van de Napoleontische Illyrische provincies. Maar de kortstondige Franse bezetting had ook in Slovenië een nationalistisch vuur aangewakkerd, waardoor in Oostenrijks Illyrië het Sloveens nationaal bewustzijn gestaag groeide. Ook was de wens voor een politieke eenwording van alle Slovenen wijdverbreid. Daarnaast was er een klein aantal Sloveense activisten, voornamelijk uit Stiermarken en Karinthië, die de Illyrische beweging omarmden. Volgens deze beweging zouden alle Zuid-Slavische volkeren zich moeten verenigen, iets wat een kleine eeuw later uiteindelijke gebeurde met de geboorte van de staat Joegoslavië.