Hussietenoorlogen

De Tsjechische bevolking verzette zich tegen de sterke verduitsing van het rijk. De nationale hervormingsbeweging van Johannes Hus leidde tot de Hussietenoorlogen. Deze oorlogen waren gericht tegen het kerkelijk oppergezag van Rome. De oorlogen leidden tot de stichting van een nationale kerk en het Duitstalige patriciaat in de steden werd verjaagd. Jan Hus stierf als nationale martelaar op de brandstapel.