Huidige Moldavië wordt onderdeel van het Romeinse Rijk

De Romeinse keizer Trajanus zag in het Dacische rijk een bedreiging voor de veiligheid van de Romeinse provincies ten zuiden van de Donau. Hij organiseerde twee veldtochten tegen Dacië. Na hevige weerstand werd Dacië in het jaar 106 als provincie ingelijfd bij het Romeinse Rijk. De overwinningszuil die Trajanus hierop liet bouwen staat nog steeds in Rome. Na de splitsing van het Romeinse rijk werd Dacië een provincie van het Byzantijnse rijk.