Ex-agent bekent executies in opdracht van Loekasjenko

In december 2019 kwam een voormalig lid van een arrestatieteam naar buiten met de bekentenis executies te hebben uitgevoerd in opdracht van Loekasjenko. Zo zou hij in 1999 oud-minister Zacharenko geëxecuteerd hebben. Ook zou hij verschillende andere executies uitgevoerd hebben.