Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten duizenden Letten mee aan Russisch zijde, als de Letse Schutters. In maart 1918 werd de vrede van Brest-Litovsk gesloten, de Baltische gebieden werden hierbij aan Duitsland toegewezen. Acht maanden later verloor Duitsland de oorlog en werd er een Letse regering gevormd onder leiding van de Letse Kalis Ulmanis.