Eerste schriftelijke bron

Pas in de 958 wordt  Bosnië voor het eerst in Frankische en Byzantijnse schriftelijke bronnen genoemd. In deze tijd werd Bosnië overheerst door achtereenvolgens de Serven, Kroaten en Bulgaren. Van een zelfstandige staat is dus geen sprake.