Economische crisis

Vanaf eind 2009 ontstond bij beleggers de vrees voor een staatsschuldencrisis over het vermogen van Griekenland om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen als gevolg van de sterke stijging van de overheidsschuld. Op 2 mei 2010 bereikten de landen van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds overeenstemming over een lening van 110 miljard euro voor Griekenland, op voorwaarde dat harde bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn buitengewoon impopulair gebleken bij het Griekse publiek, wat leidde tot demonstraties en burgerlijke onrust. In het kielzog van deze onrust kozen de Grieken massaal voor de linkse partij SYRIZA tijdens de parlementsverkiezingen in 2015. Zij voerden een hardere lijn tegen de Europese Unie en de bezuinigingsmaatregelen die aan Griekenland werden opgelegd. Na bijna tien jaar recessie, kroop de Griekse economie in 2018 weer voorzichtig uit het dal.