De Grote Vaderlandse Oorlog

In 1941 verbreken de nazi’s het Molotov-Ribbentroppact van 1939 en vallen de Sovjet-Unie binnen. Hiermee begint voor de Sovjet-Unie de Grote Vaderlandse Oorlog. Snel na het uitbreken van de oorlog worden miljoenen burgers geëvacueerd en zware industrie oostwaarts verplaatst. In 1942 weet het Sovjetleger bij Stalingrad het tij te keren. In 1945 bereiken de Sovjets Berlijn. In totaal kwamen zo’n 26 à 27 miljoen soldaten en burgers om in de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog.