Bezetting en chaos

In 1920 nemen de Albanezen de wapens op tegen de bezetters. Ze verdrijven de Italianen en worden uiteindelijk erkend door de Volkenbond. In 1921 wordt het land binnengevallen door Joegoslavië, maar de Volkenbond dwingt de Joegoslaven om terug te trekken.