Banaat Bosnië

In 1136 viel Béla II van Hongarije Bosnië binnen een creëerde de titel ban. De Byzantijnse keizer Manuel I Komnenos veroverde Bosnië op de Hongaren in 1166 en wees Kulin, een geboren Bosniër, aan als nieuwe ban. Kulin onttrok zich aan de Byzantijnse invloedssfeer, maar Bosnië bleef een vazalstaat was van het Koninkrijk Hongarije. Toch steeg de welvaar, vooral door de toenemende handel met Dubrovnik en Venetië.