Inlijving in Groothertogdom Litouwen

De eenheid tussen de vorstendommen binnen het Kievse Rijk verzwakte door invallen van de Mongolen en viel in de 13e eeuw uiteen. De wit-Russische vorstendommen werden ingelijfd door het Groothertogdom Litouwen.

Lees meer

Unie van Lublin

In dit verdrag werd een verbond gesloten tussen Polen en Groothertogdom Litouwen om samen het Pools-Litouwse Gemenebest te vormen. Wit-Rusland was vanaf dat moment deel van dit gemenebest.

Lees meer

Lijfeigenschap wordt afgeschaft

in 1861 werd in het hele Russische Keizerrijk het lijfeigenschap afgeschaft. In dezelfde tijd maakte Oost-Europa een sterke economische groei door. Dit zorgde voor een leegloop van het Wit-Russische platteland. Zo’n 1,5 miljoen mensen emigreerden om hun heil te zoeken in buitenlandse industriesteden.

Lees meer

Pools-Russische oorlog

Nadat Duitsland verslagen werd in de Eerste Wereldoorlog en in Rusland de Sovjet-Unie was opgericht werd ook de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek gesticht. Deze werd in de Pools-Russische oorlog aangevallen door het nieuw onafhankelijke Polen. Tijdens de  Vrede van Riga werd Wit-Rusland verdeeld tussen Polen en de Sovjet-Unie.

Lees meer

Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek zich tot industrieel centrum, voornamelijk op het gebied van machinerie. Dit zorgde voor grootschalige immigratie vanuit andere Sovjetrepublieken.

Lees meer

Onafhankelijkheid

Wit-Rusland verklaarde zich op 25 augustus 1991 onafhankelijk van de Sovjet-Unie. De Opperste Sovjet Stanislaw Sjoesjkevitsj bleef het land besturen tot in 1994 de eerste verkiezingen werden gehouden.

Lees meer