Kiki

Polen

Kiki

5 maanden in Polen

Mijn verhaal:

Dag ik ben Kiki en ik heb 5 maanden in Poznan, Polen gezeten. Het doel van het project is om de horizon van mensen te verbreden op het gebied van interculturele en interreligieuze dialoog. Door communicatie tussen verschillende mensen uit verschillende culturen wordt er een mogelijkheid gecreëerd om iemand zijn stereotiepe opvattingen te bij te stellen.

De taak voor mij als vrijwilliger was om (online) contactmomenten te creëren. Bijvoorbeeld in de vorm van online taallessen. Om verhalen te vertellen over muziek, tradities en te spreken over gemeenschappelijke interesses, zoals boeken of creatieve activiteiten. In de pandemie tijd deden we dit met online video’s, maar ook hielp ik bij het organiseren van creatieve workshops, bijvoorbeeld het maken van een verjaardagskaart van een gsm-sok.

Bij de start van dit project was ik bang dat ik door mijn dyslexie stom zou overkomen. In het Engels heb ik echter niet langer het gevoel dat ik een laag niveau heb. Ik kan duidelijk schriftelijk communiceren en soms zelfs anderen helpen met suggesties voor een woord dat ze kunnen gebruiken om iets tijdens het spreken uit te leggen. Ik heb ook geleerd om wat minder formeel te communiceren. Ik was altijd gewend om extreem formeel te communiceren, dat doe ik niet meer als de situatie er niet om vraagt.

Voor mij is een taal een middel om contact te leggen. Tijdens mijn verblijf in Polen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk in het Pools te communiceren. De lokale bevolking reageert hier heel vriendelijk op en ik voelde me trots als het lukte om een ​​boodschap over te brengen.

Ik ben me er nu van bewust dat mijn niveau van Engels voldoende is. Ik ben geen moedertaalspreker, dus het is logisch om kleine fouten te maken, maar het lukt me altijd om mijn boodschap over te brengen en ik heb mijn beheersing en begrip van het Engels schromelijk onderschat.

De beste herinnering was de gezelligheid met mijn medevrijwilligers en het lopen in de natuur, waarbij ik een tocht van ongeveer 40 km heb voltooid. De mensen die ik heb ontmoet zullen me altijd bijblijven.

De mensen die ik heb ontmoet zullen me altijd bijblijven.