Vrede van Nystad

Estland werd als Gouvernement Estland onderdeel van het Russische Rijk. Peter de Grote liet het systeem van lijfeigenaarschap echter in stand: de arme Estse boeren bleven onder het juk van de veelal oorspronkelijk Duitse landadel. Dit leidde tot verschillende opstanden onder de bevolking. De omstandigheden werden in 1819 pas beter, toen in de Baltische gouvernementen voor het eerst in het Russische rijk, de lijfeigenschap werd afgeschaft.