Sassaniden

In de oudheid was Azerbeidzjan onderdeel van verschillende rijken, met als laatste het Perzische Sassanidenrijk. In de zevende eeuw was dit rijk verzwakt door interne machtsstrijd en vele oorlogen tegen de Byzantijnen.