Revolutie

In de tachtiger jaren van de 19e eeuw kwamen nationalistische gevoelens weer bovendrijven, met name bij de intelligentsia. Zij eisten aanvankelijk meer zelfbestuur en tijdens de Revolutie van 1905 zelfs volledige autonomie. In 1905 ontstond er in heel Rusland veel onrust onder de bevolking (met stakingen en demonstraties) en dat sloeg ook over op de Litouwse bevolking. Na de revolutie in 1905 herstelde de tsaar het regime in Litouwen weer, maar de roep om zelfbestuur bleef.