Potentieel lid NAVO

Bosnië kreeg de status van potentieel toekomstig lid van de NAVO. Dit is de laatste stap op weg naar lidmaatschap. Andere voormalige Joegoslavische republieken Kroatië, Noord-Macedonië, Montnegro en Slovenië zijn al lid. Onder de Servische Bosniërs ligt NAVO lidmaatschap gevoelig door de NAVO bombardementen op Servië in 1999.