Opstand tegen de Duitsers

Estland werd een onderdeel van de Hanze, een internationale handelsorganisatie. De Esten profiteerden hiervan en veranderden van een primitieve agrarische samenleving in een van de toentertijd best georganiseerde landbouw- en handelsnaties. In 1343 kwam de Estische bevolking in opstand tegen de Duitse overheersing. De Duitsers namen bloedig wraak en duizenden Esten werden afgeslacht. In 1346 verkochten de Denen Noord-Estland aan de Lijflanders, waardoor de Duitsers de komende twee eeuwen geheel Estland zouden domineren.