Onafhankelijk Kosovo

In februari 2008 riep Kosovo (opnieuw) de onafhankelijkheid uit. Zoals gezegd, was dit in feite de tweede onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. De eerste werd uitgeroepen op 7 september 1990, maar werd in die tijd slechts erkend door het buurland Albanië. Zoals verwacht was buurland Servië woedend. Ook Rusland, een Servische bondgenoot, liet weten ontstemd te zijn. Maar ook EU-landen die zelf kampen met separatisme waren bang dat Kosovo een precedent zou scheppen en besloten de onafhankelijkheid niet te erkennen. Dit geldt echter niet voor Nederland en België: zij hebben de Kosovaarse soevereiniteit wél erkend. Het VN-bestuur van Kosovo werd in 2008 ook beëindigd, nadat een nieuwe grondwet was aangenomen. Maar dankzij voortdurende spanningen met Servië blijven lidmaatschap van de VN, EU en NAVO toekomstmuziek.