Meden en Perzen

Voor geschiedenis moet je in Iran zijn! Het ene rijk verdrijft het andere. Wij beginnen in 678 voor Christus, als de Meden van Noord-Iran aan de macht komen. Want dan valt het Assyrische rijk (van groot belang voor de vorming van Syrië) en wordt het Mediane rijk gevormd. Vandaar de uitdrukking ‘een wet van Meden en Perzen.’