Letse Socialistische Sovjetrepubliek

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel arbeiders uit Wit-Rusland en de Oekraïne naar Letland om de industrie weer op poten te zetten. Door de komst van deze immigranten werden Letse steden al snel gedomineerd door Russisch sprekenden en raakten de Letten in de minderheid. De Sovjetregering probeerde ook de nationalistische gevoelens onder de bevolking te onderdrukken door een culturele russificatie. De Letse geschiedenis werd herschreven, nationale monumenten vernietigd en de persvrijheid afgeschaft.