ICTY sluit zijn deuren

Het Internationale gerechtshof voor voormalig Joegoslavië (ICTY) sloot eind 2017. In 1993 werd besloten om dit speciale gerechtshof op te richten om de daders van oorlogsmisdaden te vervolgen. Beruchte namen als Radovan Karadžić en Ratko Mladić werden veroordeeld. Slobodan Milošević overleed tijdens zijn proces.