Grieks-Turkse Oorlog

Als dank voor de geallieerde deelname aan de Eerste Wereldoorlog, was Griekenland flinke terreinwinst beloofd. Met het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk zagen de Grieken de kans schoon een flink deel van Anatolië en Turks Thracië opnieuw in te lijven. Het gewapende conflict begon toen Griekse troepen op 15 mei 1919 in Smyrna (nu İzmir) landden. Vanuit hier trokken zij verder landinwaarts en namen de controle over het westelijke en noordwestelijke deel van Anatolië. Hun opmars werd echter gestuit en het Griekse front stortte in met de Turkse tegenaanval in augustus 1922. De oorlog eindigde met de herovering van Smyrna door Turkse troepen. De Grieken gingen akkoord met het herstel van de vooroorlogse grenzen. Ook besloten Athene en Ankara tot een grootscheepse bevolkingsuitwisseling. Meer dan een miljoen Grieken moesten Turkije verlaten. Enkele honderdduizenden Turken trokken in tegengestelde richting.