Dertigjarige oorlog

De godsdiensttwisten tussen de katholieken en protestanten in het rijk bleven aanhouden. De Boheemse opstand tegen de Habsburgers mondde uit in de Dertigjarige Oorlog in 1618. De protestanten zetten eerst Ferdinand in 1619 af en kozen een nieuwe koning. Tevergeefs, want in de Slag op de Witte Berg herwon Ferdinand II alle macht. Hij vervolgde opstandelingen, wees hun leiders het land uit en herkatholiseerde de bevolking met geweld.