De jaren 90

Bulgarije werd redelijk laat meegesleurd in de omwenteling die in Oost-Europa de ineenstorting van het communisme had ingeluid. Hervormingen waren echter noodzakelijk om de vastgeroeste economie op gang te brengen. Dat werd nog belangrijker na het wegvallen van de Sovjet-Unie als belangrijkste afzetmarkt. Na een uiteengeslagen demonstratie van de milieuorganisatie  Eco-Glasnost in november 1989 ontstond er zoveel onenigheid binnen het centraal comité, dat Zjivkov ‘vrijwillig’ aftrad. In 1990 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden.