ERASMUSPLUS

Participant Portal

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen voor een project via European Solidarity Corps. Maar voordat je kunt vertrekken moet je nog een aantal stappen doorlopen die je hieronder kunt lezen. Neem hiervoor eerst contact op met je mentor!

Stappenplan

1605710580682 ISS 20425 12155.eps 1600 1600

Stap 1: ESC Contract

In het ESC Volunteering Contract geef je aan dat je instemt met de rechten en verantwoordelijkheden die bij een ESC project horen. We vragen je om het formulier hieronder te downloaden, de geel gemaakte velden in te vullen, het contract te printen, ondertekenen en te uploaden bij je registratie (zie stap 2)
1605710778161 ISS 20425 13201.eps 1600 1600

Stap 2: Registratie

Vul het registratieformulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. We hebben deze gegevens nodig om je reis te kunnen boeken, een verzekering voor je af te sluiten en je ouders of achterblijvers te informeren in het onwaarschijnlijke geval van calamiteiten vóór of tijdens je project.
Ga hier naar het registratieformulier. 
1605710989873 ING 49135 25901.eps 2000 2000

Stap 3: Activity Agreement

Natuurlijk wil je graag weten welke werkzaamheden je precies gaat doen, hoe de huisvesting is geregeld, hoeveel eetgeld je krijgt en wat je aan (taal)ondersteuning kunt verwachten. Deze afspraken leg je met je gastorganisatie vast in een Activity Agreement. Je vindt hier een format. Probeer zo concreet mogelijke afspraken te maken, zodat je weet waar je aan toe bent.
1605710580682 ISS 20425 12155.eps 1600 1600

Stap 1: ESC Contract

In het ESC Volunteering Contract geef je aan dat je instemt met de rechten en verantwoordelijkheden die bij een ESC project horen. We vragen je om het formulier hieronder te downloaden, de geel gemaakte velden in te vullen, het contract te printen, ondertekenen en te uploaden bij je registratie (zie stap 2)
1605710778161 ISS 20425 13201.eps 1600 1600

Stap 2: Registratie

Vul het registratieformulier hieronder in en voeg de gevraagde bijlagen toe. We hebben deze gegevens nodig om je reis te kunnen boeken, een verzekering voor je af te sluiten en je ouders of achterblijvers te informeren in het onwaarschijnlijke geval van calamiteiten vóór of tijdens je project.
Ga hier naar het registratieformulier. 
1605710989873 ING 49135 25901.eps 2000 2000

Stap 3: Activity Agreement

Natuurlijk wil je graag weten welke werkzaamheden je precies gaat doen, hoe de huisvesting is geregeld, hoeveel eetgeld je krijgt en wat je aan (taal)ondersteuning kunt verwachten. Deze afspraken leg je met je gastorganisatie vast in een Activity Agreement. Je vindt hier een format. Probeer zo concreet mogelijke afspraken te maken, zodat je weet waar je aan toe bent.